Noodhulp – hulp waar anderen stoppen….

Ook de ervaring dat nood zich opstapelt? Dat je van de ene ellende in de andere komt? En hoe doorbreek je dat dan?

Soms kan wat financiële steun helpen om die cirkel te doorbreken… Maar: de Stichting Noodhulp Arnhem heeft géén pot met geld… Wat dan wel?

Wanneer een groepje mensen (familie, vrienden) bereid is iemand in een noodsituatie te helpen, dan kunnen ze daar een klein project van maken. Ze dienen dat project in bij het bestuur. Dat kijkt of het past in de doelstelling. Is dat zo, dan kunnen familie en vrienden en/of sympathisanten via de Stichting Noodhulp geld bijeenbrengen voor hun project. Wij sturen het dan één op één door naar diegene die het nodig heeft – zonder bijkomende kosten.

Omdat de Stichting Noodhulp Arnhem een ANBI-erkende instelling is, zijn die giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, volgens de daarvoor geldende regels.

Kijk verder op de menubalk voor informatie.